Аеро-фото снимциОд почетка развоја ваздухопловства, један од битних сегмената авијације представља авио фотографија. Заправо, највећи сегмент војног ваздухопловства се ослања на авио фотографију као средство за извиђање терена, прављења мапа и осматрања трупа.

У збирци аеро-фото снимака налази се велики број авио снимака великих формата из различитих делова Србије и са територије бивше Југославије. На њима су обухваћени различити временски периоди, где се јасно може видети промена терена и развитак градова.

Аеро-фото снимци пружају својеврстан увид у технички развој и напредак самих камера, које су у почетку биле ручне, да би касније постале саставни део летелица.

Збирка је подељена по географским целинама. Бројни аеро-фото снимци из овог фонда су већ коришћени за потребе различитих изложби, као илустрације у књигама, историографским и публицистичким радовима, научним и новинским чланцима који се баве овом тематиком, што сведочи о њиховој важности.