Aero-foto snimciOd početka razvoja vazduhoplovstva, jedan od bitnih segmenata avijacije predstavlja avio fotografija. Zapravo, najveći segment vojnog vazduhoplovstva se oslanja na avio fotografiju kao sredstvo za izviđanje terena, pravljenja mapa i osmatranja trupa.

U zbirci aero-foto snimaka nalazi se veliki broj avio snimaka velikih formata iz različitih delova Srbije i sa teritorije bivše Jugoslavije. Na njima su obuhvaćeni različiti vremenski periodi, gde se jasno može videti promena terena i razvitak gradova.

Aero-foto snimci pružaju svojevrstan uvid u tehnički razvoj i napredak samih kamera, koje su u početku bile ručne, da bi kasnije postale sastavni deo letelica.

Zbirka je podeljena po geografskim celinama. Brojni aero-foto snimci iz ovog fonda su već korišćeni za potrebe različitih izložbi, kao ilustracije u knjigama, istoriografskim i publicističkim radovima, naučnim i novinskim člancima koji se bave ovom tematikom, što svedoči o njihovoj važnosti.