Jedrilice i lake letelice
Zbirka je sačinjena od ukupno 42 predmeta različitih nivoa kompletnosti i stanja:
  • 28 jedrilica, od čega je 5 nekompletno ili teže oštećeno. Osam jedrilica je na stalnoj postavci. Najstarija jedrilica je Utva MJ-1 iz 1938. godine, i od nje postoji oko 40% delova.
  • 5 lakih vazduhoplova, pri čemu se kao laki vazduhoplov smatra onaj koji ima masu praznog vazduhoplova manju od 450 kg. Iz definicije sledi da u ovu zbirku ulaze mahom laki sportski vazduhoplovi i pojedine bespilotne letelice. Svih pet vazduhoplova se nalaze u Depou letelica, u dobroj meri su kompletni, ali je potrebna restauracija da bi bili podesni za izložbeno stanje. Vremenski period u kom su vazduhoplovi iz zbirke bili u upotrebi se kreće od 1935. do 1965. godine.
  • 4 balona u različitim stepenima kompletnosti. Zbirka obuhvata balone korišćene od Prvog svetskog rata do današnjih modernih balona.
  • 5 bespilotnih letelica, od čega su dve na stalnoj postavci. Letelice su korišćene u periodu od 1950. do 1990. godine.