Elise i rotoriZbirku čine 152 predmeta – elisa i rotora, delova elisa i rotora, u raznim stepenima kompletnosti.

Predmeti su izrađeni tehnologijama korišćenim u toku razvoja vazduhoplovstva, od ručno rađenih elisa, do najnovijih primenjenih industrijskih metoda; primenjeni materijali su drvo, metali i kompoziti.

Najstariji predmeti su dve elise sa Sarićevih aviona, iz 1909. godine, a ostali predmeti pokrivaju praktično ceo vek razvoja vazduhoplovstva do današnjih dana.

Od ukupnog broja, 14 elisa je izloženo na stalnoj postavci.