Елисе и роториЗбирку чине 152 предмета – елиса и ротора, делова елиса и ротора, у разним степенима комплетности.

Предмети су израђени технологијама коришћеним у току развоја ваздухопловства, од ручно рађених елиса, до најновијих примењених индустријских метода; примењени материјали су дрво, метали и композити.

Најстарији предмети су две елисе са Сарићевих авиона, из 1909. године, а остали предмети покривају практично цео век развоја ваздухопловства до данашњих дана.

Од укупног броја, 14 елиса је изложено на сталној поставци.