Цивилно ваздухопловствоТоком двадесетог века ваздухопловство се у свим својим сегментима развило до неслућених размера. Некад незамисливо и нестварно, постало је људима опипљива реалност. Авијација је постала грана људске делатности која је мењала и променила свет. 

Национално ваздухопловство није заостајало за светом. Пративши токове, ваздухопловство постаје најпре препознато, затим признато, а убрзо и саставни део државне политике. Развој ваздухопловне индустрије уздигао је државу на значајан ниво међународне сцене. Преплитањем и допуњавањем два важна аспекта, војног и цивилног, створен је потенцијал који се огледао у модерном, снажном, организованом раду и развоју авијације од својих почетака до данас.

Управо захваљујући таквом свеобухватном развоју националног ваздухопловства, створена је и искоришћена могућност стварања Музеја ваздухопловства са разноврсним фондом који обухвата све сегменте ваздухопловства.

Историја цивилног ваздухопловства представља један од темеља целокупног фонда Музеја ваздухопловства, пружајући мноштво материјалних сведочанстава значајних за настанак и развој наше авијације. Кроз предмете, фотографије и архивалије упознајемо историју цивилног ваздухопловства, која је дуга више од једног века.

Збирка прати неколико важних тема: Пионирски период националног ваздухопловства од почетка двадесетог века до Великог рата; Развој ваздухопловне индустрије; Ваздушни саобраћај, као и значајне личности који су својим радом утицали на настанак и развој ваздухопловства. Сваки сегмент је од посебног значаја и сваки садржи важну музејску грађу која се одликује разноврсношћу, богатством и раритетношћу.

Предмети похрањени у збирци историје цивилног ваздухопловства представљају неисцрпан извор у проучавању историје домаће авијације и сагледавању свих релевантних чињеница у том процесу. Најстарији предмет збирке је део ребра авиона Мерћеп-Русјан из 1911. године које је Страхиња Бан Нушић преузео са места пада авиона Едварда Русјана и наменио будућем Музеју ваздухопловства.
photoФОТО