Изнајмљивање простора и услугеУСТУПАЊЕ ПРОСТОРА У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ 
 • Стална поставка (по сату) 25.000 рсд
 • Стална поставка (по дану) 200.000 рсд
 • Стална поставка – екстеријер Музеја (по сату) 20.000 рсд
 • Стална поставка – екстеријер Музеја (по дану) 150.000 рсд 
 • Биоскопска сала (по сату) 12.000 рсд
 • Биоскопска сала (по дану) 60.000 рсд

СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
 • Стручне консултације према захтевима физичких и правних лица (по започетом сату) 6.000 рсд
 • Експертиза кустоса или конзерватора (по обрађеном предмету) 8.000 рсд

ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА 
 • Фотографисање музејских предмета у комерцијалне сврхе у оквиру изложбених простора Музеја (по започетом сату) 10.000 рсд
 • Снимање у комерцијалне сврхе (музички и рекламни спотови, серије, филмови и др.) на изложбеним поставкама (по започетом сату) 25.000 рсд

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ФОТОТЕКА
 • Скенирање документа (по страници) 500 рсд
 • Скенирање фотографија (по комаду) 500 рсд
 • Скенирање негатива фотографија (по комаду) 700 рсд
 • Фотокопирање докумената по страни (А4 формат) 100 рсд
 • Фотокопирање докумената по страни (А3 формат) 200 рсд
 • Нарезивање на компакт-диск (по комаду) 200 рсд


* Утврђено према ценовнику пружања услуга из надлежности културе у Министарству одбране и Војсци Србије (Службени војни лист 3/2023)