Опрема и алатиМузеј ваздухопловства у свом репозиторијуму чува збирку Ваздухопловне опреме и алата, као неизоставан сегмент сваке летелице, као што су радари, авио-радио примопредајници, сигнални генератори, компаси са авиона и сл.

Збирка садржи и предмете који се користе приликом свакодневног промета путника, као што су хидрауличка степеништа за улазак у авион и седишта из путничких авиона.

Инструменти представљају важан део збирке, а сакупљени су из бројних ватдухоплова које су летеле на небу некадашње Југославије и Србије. Највећи део је произведен у фабрици Телеоптик. Ту спадају разни висиномери, количиномери, обртомери и други инструменти који су коришћени, а произведени су широм света.