Историјат Музеја ваздухопловстваМузеј ваздухопловства припада групи техничко-историјских музеја. Сврстава се у категорију специјалистичких музеја који обухватају и приказују једну област људског деловања.  У овом случају та област је национално ваздухопловство, затим и ваздухопловство у свету уопште. Ваздухопловна индустрија и техника представљају битне чиниоце ове области и њеног развоја, и као такве нашле су одговарајуће место у концепцији Музеја.

Музеј ваздухопловства у Београду је основан 1957. године са жељом да се сачувају материјална сведочења значајна за настанак и развој ваздухопловства на нашим просторима. Тада је при Команди ратног ваздухопловства у Земуну, у једној канцеларији, основано "Одељење за историју и Музеј југословенског ваздухопловства". Први задаци, уједно и најважнији, били су прикупљање, обрада и чување предмета и документације, као и формирање збирки. Година 1960. донеће промене. Донета је одлука да се Музеј премести на стари београдски аеродром. Добијен је простор од преко 500м2, у приземљу зграде предратног официрског клуба. Тиме су услови за рад знатно побољшани и омогућен је настанак прве праве ваздухопловне збирке. Растом Музеја и његовог фонда постепено је постало је јасно да је  Музеју потребна адекватна зграда, са знатно већим изложбеним простором, депоима, радионицама и другим пратећим просторијама.  Изабрана је локација на новом београдском аеродрому због највећег простора и могућности ширења, а Музеј се добро уклопио у модеран аеродромски амбијент. Најзад, на дан Југословенског ратног ваздухопловства, 21. маја 1989. године, уз присуство представника оснивача, медија, као и више хиљада људи,  свечано је отворен  нов музејски објекат, који представља модерно и атрактивно архитектонско дело.
 
Изградња Музеја ваздухопловства
           
           
Паралелно са изградњом зграде активно се радило и на уређивању прве сталне поставке, која ће бити смештена у три нивоа, на 6.000 м2. Прављени су планови за изглед изложбе, набављани су нови експонати. Вршене су и размене са страним музејима и колекционарима. Настављен је свестран рад на прикупљању, како летелица, тако и разноврсне историјске документације и предмета, што је увећало значај постојећих збирки и уједно омогућило настанак нових. Стална изложбена поставка и данас представља огледало Музеја. Она презентује развој сто година авијације, од пионирског периода до модерног доба.

Музеј упорно чува стечени статус и углед међу светски признатим установама овог типа. Број посетилаца који су до сада посетили Музеј на садашњој локацији прелази 1.300.000 и најбоље сведочи о томе.