Макете и моделиЗбирка макета и модела броји више стотина предмета различитих намена и димензија.

Музеј ваздухопловства поседује моделе авиона који су коришћени за испитивања у аеро тунелима. Издвајају се модели Бешлиновог пројекта Ба-12 који су коришћени за испитивања у аеро тунелу у Шведској, затим модел разарача Неми и модел авиона Физир ФТ-1 Небојша, који су пројекти домаћих конструктора пре Другог светског рата.

Када је реч о макетама, Музеј поседује украсне, рекламне, макете ваздухопловних компанија, као и макете авиона које су по посебној поруџбини рађене за изложбу Музеја ваздухопловства. Једна од првих сталних изложбених поставки Музеја југословенског ваздухопловства шездесетих година прошлог века је била сачињена углавном од макета које је за Музеј израдио Центар за ваздухопловно моделарство.

Макете представљају одличну могућност да се више габаритних тродимензионалних предмета прикаже на малом простору. Најстарије макете у збирци су макете Сарићевог авиона из 1914. године и хеликоптера из 1917. године.