Једрилице и лаке летелице
Збирка је сачињена од укупно 42 предмета различитих нивоа комплетности и стања:
  • 28 једрилица, од чега је 5 некомплетно или теже оштећено. Осам једрилица је на сталној поставци. Најстарија једрилица је Утва МЈ-1 из 1938. године, и од ње постоји око 40% делова.
  • 5 лаких ваздухоплова, при чему се као лаки ваздухоплов сматра онај који има масу празног ваздухоплова мању од 450 кг. Из дефиниције следи да у ову збирку улазе махом лаки спортски ваздухоплови и поједине беспилотне летелице. Свих пет ваздухоплова се налазе у Депоу летелица, у доброј мери су комплетни, али је потребна рестаурација да би били подесни за изложбено стање. Временски период у ком су ваздухоплови из збирке били у употреби се креће од 1935. до 1965. године.
  • 4 балона у различитим степенима комплетности. Збирка обухвата балоне коришћене од Првог светског рата до данашњих модерних балона.
  • 5 беспилотних летелица, од чега су две на сталној поставци. Летелице су коришћене у периоду од 1950. до 1990. године.