ТуреЗАКАЗИВАЊЕ ГРУПНИХ И ШКОЛСКИХ ПОСЕТА:

Посете се заказују радним даном од 8 до 15 часова:

muzej.vazduhoplovstva@mod.gov.rs