Istorijat Muzeja vazduhoplovstvaMuzej vazduhoplovstva pripada grupi tehničko-istorijskih muzeja. Svrstava se u kategoriju specijalističkih muzeja koji obuhvataju i prikazuju jednu oblast ljudskog delovanja.  U ovom slučaju ta oblast je nacionalno vazduhoplovstvo, zatim i vazduhoplovstvo u svetu uopšte. Vazduhoplovna industrija i tehnika predstavljaju bitne činioce ove oblasti i njenog razvoja, i kao takve našle su odgovarajuće mesto u koncepciji Muzeja.

Muzej vazduhoplovstva u Beogradu je osnovan 1957. godine sa željom da se sačuvaju materijalna svedočenja značajna za nastanak i razvoj vazduhoplovstva na našim prostorima. Tada je pri Komandi ratnog vazduhoplovstva u Zemunu, u jednoj kancelariji, osnovano "Odeljenje za istoriju i Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva". Prvi zadaci, ujedno i najvažniji, bili su prikupljanje, obrada i čuvanje predmeta i dokumentacije, kao i formiranje zbirki. Godina 1960. doneće promene. Doneta je odluka da se Muzej premesti na stari beogradski aerodrom. Dobijen je prostor od preko 500m2, u prizemlju zgrade predratnog oficirskog kluba. Time su uslovi za rad znatno poboljšani i omogućen je nastanak prve prave vazduhoplovne zbirke. Rastom Muzeja i njegovog fonda postepeno je postalo je jasno da je  Muzeju potrebna adekvatna zgrada, sa znatno većim izložbenim prostorom, depoima, radionicama i drugim pratećim prostorijama. Izabrana je lokacija na novom beogradskom aerodromu zbog najvećeg prostora i mogućnosti širenja, a Muzej se dobro uklopio u moderan aerodromski ambijent. Najzad, na dan Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva, 21. maja 1989. godine, uz prisustvo predstavnika osnivača, medija, kao i više hiljada ljudi, svečano je otvoren novi muzejski objekat, koji predstavlja moderno i atraktivno arhitektonsko delo.
 
Izgradnja Muzeja vazduhoplovstva
           
           
Paralelno sa izgradnjom zgrade aktivno se radilo i na uređivanju prve stalne postavke, koja će biti smeštena u tri nivoa, na 6.000 m2. Pravljeni su planovi za izgled izložbe, nabavljani su novi eksponati. Vršene su i razmene sa stranim muzejima i kolekcionarima. Nastavljen je svestran rad na prikupljanju, kako letelica, tako i raznovrsne istorijske dokumentacije i predmeta, što je uvećalo značaj postojećih zbirki i ujedno omogućilo nastanak novih. Stalna izložbena postavka i danas predstavlja ogledalo Muzeja. Ona prezentuje razvoj sto godina avijacije, od pionirskog perioda do modernog doba.

Muzej uporno čuva stečeni status i ugled među svetski priznatim ustanovama ovog tipa. Broj posetilaca koji su do sada posetili Muzej na sadašnjoj lokaciji prelazi 1.300.000 i najbolje svedoči o tome.