PlakatiTehnološki razvoj vazdušnog saobraćaja i dostignuća u 20. veku paralelno je pratila i njihova promocija.

Širom sveta štampani su plakati, posteri i drugi propagandni materijal na papiru. Cilj je bio da se najšira javnost obavesti o nadolazećim događajima, novostima u svetu vazduhoplovstva, kao i da se promovišu nove destinacije, letovi vazduhoplovnih kompanija i novi tipovi aviona.
Sva obaveštenja, u zavisnosti od značaja, štampana su na različitim formatima.

Zbirka plakata Muzeja vazduhoplovstva broji više stotina plakata sa vazduhoplovnim motivima vojnog i civilnog vazduhoplovstva iz perioda 20. veka. Zbirku uglavnom čine plakati civilnog i sportskog vazduhoplovstva, kao i propagandni plakati vojnog vazduhoplovstva. Bogatstvo zbirke čine likovno i grafički dizajnirani plakati u svrhu promocije avio kompanija Jugoslavije, ali i drugih zemalja sveta. Čuvaju se i posteri sa motivima vojnog vazduhoplovstva i u svrhu promocije pilotskog poziva.

Zbirka je podeljena na osam grupa sa podgrupama: plakati civilnog vazduhoplovstva (Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana, konkursi, avio mitinzi), plakati civilnog vazduhoplovstva (JAT, kompanijski strani, ostalo), plakati sportskog vazduhoplovstva (Vazduhoplovni savez, aero klubovi, padobranstvo, jedriličarstvo, balonstvo, ultra lake letilice, modelarstvo i raketno modelarstvo, maketarstvo, seleniti i sletovi), kosmonautika, kalendari (JAT, domaći, strani), propagandni plakati, NATO agresija 1999, plakati Muzeja vazduhoplovstva.
photoFOTO