Музеј ваздухопловстваНеговању наслеђа и традиције посвећује се велика пажња у свим земљама света. Музеји, као установе које чувају баштину, високо су вредновани и заузимају посебно место у животу једног народа. Свакој области постојања и деловања друштва посвећен је један музеј. Чување ваздухопловне традиције  српског и југословенског ваздухопловства, дуге  више од једног века, поверено је Музеја ваздухопловства у Београду.

Темељи куће за очување српског и југословенског ваздухопловног наслеђа постављени су 1957. године оснивањем посебног Одељења за историју ваздухопловства при Команди ваздухопловства. Ово одељење, имало је задатак да прикупља, чува, изучава и представља експонате из свих периода развоја српске и југословенске авијације, од појаве првих идеја о лету у нашим крајевима до савременог доба. Одељење за историју ваздухопловства касније је преименовано у Музеј југословенског ратног ваздухопловства, а промена назива десила се још неколико пута. Након неколико промена локације музеја, који је најпре био смештен у згради Команде ваздухопловства у Земуну и згради Официрског дома у оквиру Старог аеродрома „Београд“ испод Бежанијске косе, одлука о изградњи здања Музеја ваздухопловства донета је крајем 1968. године. На конкурсу за идејно решење изгледа зграде музеја, победио је пројекат архитекте Ивана Штрауса. Зграда Музеја ваздухопловства, изграђена у склопу београдског аеродрома у Сурчину, свечано је отворена 21. маја 1989. године, за Дан ваздухопловства. Одлуком Владе Републике Србије, музејска зграда је 2013. године утврђена за споменик културе. Од 2019. године, Музеј ваздухопловства налази се у саставу Министарства одбране Републике Србије.

   У збиркама Музеја ваздухопловства налази се преко 200 летелица разних типова и намена, као и хиљаде вредних предмета, фотографија и докумената које чине ваздухопловно наслеђе Србије и Југославије. Музејски фонд се представља јавности кроз различите културне догађаје, док исто тако представља најзначајнији извор изучавања прошлости и развоја ваздухопловства на овим просторима.